Vedenie účtovníctva Banská Bystrica

Podvojné účtovníctvo

Spracovanie podvojného účtovníctva, hlavnej knihy, faktúr, pohľadávok a záväzkov...

Účtovné služby

Účtovné služby pre právnické osoby, fyzické osoby - živnostníkov a fyzické osoby - občanov.

Jednoduché účtovníctvo

Spracovanie jednoduchého účtovníctva, peňažného denníka, pohľadávok a záväzkov...

Daňové priznania

Vypracovanie ročných daňových priznaní aj pre zamestnancov, DzMV, ročné hlásenia DzZČ..
prieskum1.jpg
Jednoduché účtovníctvo (JÚ)100%
Podvojné účtovníctvo (PÚ)100%
JÚ a mzdy100%
PÚ a mzdy100%
Mzdy100%

Účtovné služby Renat.sk, spol. s r.o.

Ponúkame Vám naše účtovné a administratívne služby, komplexné spracovanie a vedenie jednoduchého a podvojného účtovníctva fyzickým a právnickým osobám, vypracovanie daňových priznaní (daň z pridanej hodnoty, daň z príjmu, daň z motorových vozidiel), spracovanie knihy jázd, vypracovanie účtovnej závierky. Spracujeme účtovníctvo nielen v priebehu roka, ale aj raz ročne a následne vypracujeme účtovnú závierku a daňové priznanie.

Služby poskytujeme nielen v rámci kraja Banská Bystrica, ale na území celého Slovenska. Služby sú poskytované pre každého klienta individuálne, na základe jeho požiadaviek a predložených podkladov.

Podvojné účtovníctvo

- hlavná kniha
- kniha analytickej evidencie
- evidencia pohľadávok a záväzkov
- evidencia hmotného a nehmotného dlhodobého majetku, výpočet odpisov
- evidencia drobného hmotného majetku
- spracovanie účtovnej závierky, výkaz ziskov a strát, súvaha, poznámky, výročná správa spoločnosti
- v prípade platcu DPH, spracovanie podkladov a vyhotovenie daňového priznania k DPH

Jednoduché účtovníctvo

- vedenie peňažného denníka
- pokladničná kniha
- prijaté a vydané faktúry
- kniha pohľadávok a záväzkov
- kniha hmotného a nehmotného majetku
- účtovná uzávierka, výkaz o majetku a záväzkoch, výkaz o príjmoch a výdavkoch
- daňové priznanie
- v prípade platcu DPH, spracovanie podkladov a vyhotovenie daňového priznania k DPH
0
Rokov praxe:
0
Ročné DP
0
Vypitých káv
0
Vypracovaných miezd
1. Balík DPFO - B
 • Obsahuje:
 • - spracovanie JÚ komplet
 • (vyšlé a došlé fa, peňažný denník, pokladňa, banka)
 • - počet položiek do 120, cca 10 za mesiac
 • - spracovanie účtovnej závierky 1 hod.
 • - vypracovanie DPFO-B, účtovné výkazy
 • Uvedená cena balíka je za raz ročné spracovanie účtovníctva a daňové priznanie a výkazy.
100€ bez DPH
1. Balik DPPO
 • Obsahuje:
 • - spracovanie PÚ komplet
 • (vyšlé a došlé fa, účtovný denník, pokladňa, banka)
 • - počet položiek do 120, cca 10 za mesiac
 • - spracovanie účtovnej závierky 1 hod.
 • - vypracovanie DPPO, účtovné výkazy, poznámky
 • Uvedená cena balíka je za raz ročné spracovanie účtovníctva a daňové priznanie a výkazy.
170€ bez DPH
2. Balík DPFO - B
 • Obsahuje:
 • - spracovanie JÚ komplet
 • (vyšlé a došlé fa, peňažný denník, pokladňa, banka)
 • - počet položiek do 250, cca 20 za mesiac
 • - spracovanie účtovnej závierky 1 hod.
 • - vypracovanie DPFO-B, účtovné výkazy
 • Uvedená cena balíka je za raz ročné spracovanie účtovníctva a daňové priznanie a výkazy.
160€ bez DPH
2. Balik DPPO
 • Obsahuje:
 • - spracovanie PÚ komplet
 • (vyšlé a došlé fa, účtovný denník, pokladňa, banka)
 • - počet položiek do 250, cca 20 za mesiac
 • - spracovanie účtovnej závierky 2 hod.
 • - vypracovanie DPPO, účtovné výkazy, poznámky
 • Uvedená cena balíka je za raz ročné spracovanie účtovníctva a daňové priznanie a výkazy.
270€ bez DPH
3. Balik DPFO - B
 • Obsahuje:
 • - spracovanie JÚ komplet
 • (vyšlé a došlé fa, peňažný denník, pokladňa, banka)
 • - počet položiek do 360, cca 30 za mesiac
 • - spracovanie účtovnej závierky 2 hod.
 • - vypracovanie DPFO-B, účtovné výkazy
 • Uvedená cena balíka je za raz ročné spracovanie účtovníctva a daňové priznanie a výkazy.
220€ bez DPH
3. Balik DPPO
 • Obsahuje:
 • - spracovanie PÚ komplet
 • (vyšlé a došlé fa, účtovný denník, pokladňa, banka)
 • - počet položiek do 360, cca 30 za mesiac
 • - spracovanie účtovnej závierky 3 hod.
 • - vypracovanie DPPO, účtovné výkazy, poznámky
 • Uvedená cena balíka je za raz ročné spracovanie účtovníctva a daňové priznanie a výkazy.
370€ bez DPH
Položkovitá cena
Uvedené ceny sú za spracovanie účtovníctva mesačne alebo kvartálne,
taktiež pre tých, ktorý majú menej alebo viac položiek pri spracovaní
účtovníctva ako je uvedené v jednotlivých ročných balíkoch

cena za zápis do peň., resp. účtovného denníka                   
JÚ  (jednoduché účtovníctvo) - 0,50 €
PÚ  (podvojné účtovníctvo)    - 0,80 €
vystavovanie faktúr / kus        - 0,50 €
poradenské služby v oblasti účtovníctva/hod - 12,00 €
administratívne práce - 10,00 € / hod.

Daňové priznania (vypracovanie daň. priznania)
štatistický výkaz - 10,00 €
Daňové priznanie k DPH  - 10,00 €
Daňové priznanie k DMV - 10,00 €
Daňové priznanie DPFO typ A - zamestnanec - 10,00€
Daňové priznanie DPFO typ B - paušálne výdavky - 25,00€
Spracovanie ročnej účtovnej uzávierky FO - 10,00 € / hod.
vypracovanie DPFO typ B, vrátané povinných príloh - 45,00  €
Spracovanie ročnej účtovnej uzávierky PO - 15,00 € / hod.
Vypracovanie DPPO, vrátane výkazov a poznámok - 80,00  €

Spracovanie miezd
TPP, dohoda - 1 zamestnanec - 8,00 €
suma obsahuje: spracovanie mzdy, zaslanie výkazov do ZP,SP,DÚ

Výsledná cena poskytovaných služieb sa stanoví až po dohode s klientom.
Uvedené ceny sú bez DPH.
Sme platcami DPH
kalkulacka-1.jpg

Kontakt

Renat.sk, spol. s r.o.
Účtovné služby
Vedenie účtovníctva
IČO: 44760442
DIČ: 2022821119
IČ DPH: SK2022821119
Adresa:
Kancelária: Rudohorská 33
Sídlo: Tatranská 58
Banská Bystrica 974 11
Pracovná doba
09.00 - 14.00
renat@renat.sk
Mobil.+421 908165611